XXI. SHC 2023 - prihlásené tímy / participants teams

SKUPINA A - U2004

1. FHT Košice ...OK

2. Štart Trebišov ...OK

SKUPINA A - U2007

1. FHT Košice ...OK

2. ŠŠK Prešov ...OK

SKUPINA B - U2009

1. FHT Košice ...OK

2. Iuventa Michalovce ...OK

3. MŠK Vranov ...OK

 

SKUPINA C - U2011

1. FHT Košice ...OK

2. Iuventa Michalovce 1 ...OK

3. Iuventa Michalovce 2 ...OK

4. Iuventa Michalovce 3 ...OK