III.SHC 1998

1.ŠŠK Drábova Košice

2.Junior Čaňa

3.ZŠ Malá Ida