FRESH s.r.o., sieť maloobchodných predajní potravín