Aktualizované k 18.6.2015.2015 , 12:00 hod.

Poznámka za tímom OK znamená, že štartovné je uhradené a klub je prijatý na turnaj.