SHC skončil, SHC začína...

27.09.2016 14:54

SHC 2016 je definitívne za nami, a už hovoríme o XVII.ročníku nášho turnaja.

Stretneme sa aj v roku 2017, a to presne 16. - 18.júna 2017.

V decembri sa začne prihlasovanie na nový ročník. A, to že s našim turnajom počítate

vo svojom kalendári svedčí aj prihláška mladších žiačok Slavie Praha !

Ďakujeme