O kategóriu menej...

18.04.2016 17:18

Keďže pozvané kluby neprejavili záujem o kategóriu dorasteniek, U1999 sme v tomto roku zrušili, resp. sme spojili do kategórie OPEN.

Táto skupina bude zahŕňať účastníkov vo vekovej kategórii mladšie dorastenky až ženy.

Potešujúce je, že kategória mladších žiačok U2003 a ml. má už 11 !!! tímov. Stále čakáme na doplnenie u U2001 starších žiačok

a U2005 minihádzanárok.