Začína XIV. SUMMER HANDBALL CUP Košice 2014...

06.06.2014 02:52

Pozri rubriku Prihlásené družstvá.

Pozri rubriku Rozlosovanie.

a ďalšie informácie.

Napríklad, pred 20 rokmi sme usporiadali 1.ročník turnaja s názvom "Letný pohár".

Turnaj sa uskutočnil na asfaltovom ihrisku ZŠ Drábova 3, na sídl. KVP v Košiciach.

Turnaja sa zúčastnilo 6 školských tímov.