Pridaná kategória...

14.05.2019 22:33

Pridali sme kategóriu U2008 !

Hrať budú len v NEDEĽU , 2.6.2019

Počet štartujúcich tímov max. 8 !

Hrá sa systémom 5 + 1 , 1x 12 min.

Minimálny počet zápasov 5.