Poďakovanie partnerom...

20.06.2017 22:12

Ďakujeme všetkým partnerom za podporu a pomoc pri organizácii turnaja.

Turnaj sme usporiadali pod záštitou Primátora mesta Košice, MUDr. Richarda Rašiho. 

Pri odovzdávaní cien najlepším tímom a hráčkam zastúpil primátora, poslanec Mestského zastupiteľstva 

a predseda Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Mgr. Igor Sidor, a predseda OZ Šport do Košíc.

Ďakujeme našim partnerom spoločnostiam : Labaš s.r.o., MV Building s.r.o., RI Šport s.r.o., Caste s.r.o. , 

OZ Šport do Košíc, Rádio Košice, 3D stavba s.r.o., Futurum-súkromné gymnázium Košice, DIGI Slovakia s.r.o., 

Rádio Šport, G+R servis s.r.o., FOODLOGISTIC a ďakujeme aj rodičom našich dievčat !